Despre noi / About us

Istoric / Basic Atestate / Certificates
www.drumor.ro www.groupromo.ro www.bihor.ro

 

Istoric / Basic

SC GAVELLA COM SRL este prezentă pe piața construcțiilor din România începand cu anul 1993, având ca principal obiect de activitate construcțiile civile și industriale. Urmând trendul ascendent pe care l-a înregistrat sectorul construcțiilor în România după anul 1990, societatea noastră s-a dezvoltat de la an la an, atât în privința indicatorilor financiari, cât și a numărului de personal.


În anul 2001, conducerea societății a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al SC SME ORADEA SA, deținând în prezent 86% din acțiuni. Societatea are ca principale activități fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, fabricarea de uși și ferestre din metal, lucrări pentru captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apelor uzate.

Începând cu anul 2011, SC Gavella Com SRL este acționar majoritar al SC Drumuri Orășenești SA Oradea, deținând 60% din acțiuni. Societatea are ca obiect de activitate construcții și întreținere drumuri și poduri și dotarea lor cu elemente de siguranța circulației, producția și comercializarea mixturilor asfaltice, emulsiei bituminoase, betoanelor de ciment și a prefabricatelor din beton.

Din 2012 și-a extins activitatea proprie de extracție a pietrișului și nisipului din cadrul balastierei Gavella Santăul Mic, jud. Bihor, achiziționând și SC AQUASERV SRL.

************************************************

SC GAVELLA Com SRL is present on the Romanian construction market since 1993, with civil and industrial works as main activity.
Following the upward trend which has seen the Romanian construction industry after 1990, our company has grown from year to year, regarding both the financial indicators, as well as the staff's number.

In 2001, the company's leaders have purchased the majority of SC SME ORADEA SA shares, currently having 86%. Its main activities are the manufacture of: metallic structures and parts of them, metallic doors and windows; capturing, processing and water distribution, wastewater collection and treatment works.

Since 2011, SC GAVELLA Com SRL owns the majority of SC DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A. Oradea stocks, currently having 60%. The company's main activities are: roads and bridges construction and maintenance, their equipping with safety elements of use on, production and marketing of asphalt mixtures, bitumen emulsion, cement concrete and ready-mixed concrete.

Since 2012, SC GAVELLA COM SRL expands its own gravel and sand production from the gravel pit situated in the village of Santăul Mic, purchasing SC AQUASERV SRL, too.


Ceas

Meteo

Convertor valutar

Curs valutarRealizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro