Construcții industriale

SC Gavella Com SRL execută hale industriale complexe, pornind de la balastarea terenului continuând cu executarea structurii de rezistență, betonarea interioară și exterioară și terminând cu execuția finisajelor și instalațiilor interioare și exterioare.

***************************************************

SC GAVELLA Com SRL performs complex industrial constructions starting from earthwork continuing with the execution resistance structure , concreting and finishing with the execution of finishes and indoor and outdoor installations.


Construcții hidrotehnice

Regularizări și consolidări albie râuri, canale betonate, canale pereate, căderi din beton, praguri din anrocamente, baraje.
Lucrări care ne reprezintă:
“Amenajare Valea Nimăiești, jud. Bihor, România”
“Amenajare Valea Crișul Mic, jud. Bihor,România”
“Regularizarea râului Cibin aval baraj Gura Râului confluența cu râul Olt, jud. Sibiu,România”
”Regularizare BH Valea Drăganului, jud. Cluj,România”
“Amenajare pârâu Tarna Mare în localitatea Tarna Mare, jud. Satu Mare,România”
“Regularizare Valea Ribița, jud. Hunedoara,România”
“Regularizare curs de apă Valea Mărgău loc. Mărgăuța jud. Cluj,România”
“Regularizare și consolidare râu Bârzava pe sector Gătaia - frontiera Serbia, jud. Timis,România”
“Apărare de mal cu epiuri pe râul Mureș la Stretea - comuna Dobra, jud. Hunedoara,România“

*************************************************

Adjustment and consolidation riverbeds, concrete channels, concrete falls, rapids rockfill dams.
Constructions that represent us:
“Improvement of the Valea Nimăiești, Bihor county, Romania”
“Improvement of the Valea Crișul Mic, Bihor county, Romania”
„Regulating watercourse of Cibin downstream river area Gura Raului, confluence Olt River, Sibiu county, Romania”
„Water flow regulation and consolidation of basin hydro Draganului Valley –object 1, Cluj county, Romania”
“ Watercourse regulation Tarna Mare, Tarna Mare locality, Satu Mare county, Romania”
„Regulating stream Valea Mărgău, Mărgăuța locality, Cluj county, Romania”
“Watercourseregulation and consolidation Barzava river, the sector Gataia boundary Republic of Serbia, Timis county, Romania”
“Shore defense on the Mures river at Stretea, Dobra locality, Hunedoara county, Romania“


Construcții edilitare

Captare apă, rețele de aducțiune apa, rețele de distribuție a apei, rețele de canalizare menajeră, stații de pompare, stații de tratare, stații de epurare.
Lucrări care ne reprezintă:
“ Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile de până la 50.000 locuitori – Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Ștei, județul Bihor”
“ Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile de până la 50.000 locuitori – Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Marghita, județul Bihor, România”
“Lucrări prioritare de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Ștei, județul Bihor,România ”

********************************************************

Water collecting, water headrace networks, water distribution networks, sewerage networks, pumping stations, treatment plants, sewage treatment plants.
Constructions that represent us:
"Systems integrated Rehabilitation of water supply and wastewater treatment plants and drinking water and wastewater treatment plants in towns up to 50,000 inhabitants - Improved of water and wastewater infrastructure in the city Stei, Bihor county, Romania"
"Systems integrated Rehabilitation of water supply and wastewater treatment plants and drinking water and wastewater treatment plants in towns up to 50,000 inhabitants - Improved of water and wastewater infrastructure in the city Marghita, Bihor county, Romania"
"The priority works extension and rehabilitation of water networks and sewage in the town Stei, Bihor County, Romania"


Ceas

Meteo

Convertor valutar

Curs valutarRealizare pagini web ,imagine ,publicitate si promovare online www.groupromo.ro